Vybavení
Na oddělení udržuje dobré vztahy a v úzké spolupráci s výzkumnými ústavy v Pekingu a nanjing.


1.jpgTechnický personál společnosti mají střední nebo magistra nebo vyšší, a mají bohaté zkušenosti v oblasti výzkumu a vývoje organické syntéze procesu.

Společnost je vybavena různé organické syntéze zkušební zařízení, které může vyhovět potřebám všech druhů syntéza experimentů z úrovně gramu na kilogram úroveň.


To je také vybaven kompletní Analytické přístroje. Včetně vysoce účinný kapalinový chromatograf, plynový chromatograf, viditelné uv Spektrofotometr, automatické polarimetr a další analytické nástroje.


Které mohou splnit požadavky vzorku detekce v syntéze a včas sledovat proces syntézy.