Laserová fotolýza 2-methylhydrazinových fotosenzitivních oxidovaných aromatických aminokyselin

- Mar 13, 2019-

Fotochemické chování fotooxidovaných aromatických aminokyselin (tryptofanu, tyrosinu, fenylalaninu) 2-methylanthrachinonu (MAQ) bylo studováno pomocí 355 nm laseru jako excitačního zdroje. Ve směsném systému objemového poměru acetonitril-voda 1: 1 je absorpční pík excitovaného stavu 2-methyl-oxímového tripletu (3MAQ *) umístěn na 390, 450 a 590 nm a je určen elektronovou přenosovou reakcí 3MAQ * s elektronovým donorem. Charakteristické absorpční píky jeho aniontových radikálů jsou 390 a 490 nm. Přechodná reakce 2-methylindolu s tryptofanem, tyrosinem a fenylalaninem ukázala, že 490 nm 2-methylindolový aniontový radikál byl vytvořen s rozpadem stavu tripletu excitovaného 590 nm. Dále byla stanovena rychlost reakce 2-methylanthrachinonu s tryptofanem, tyrosinem a fenylalaninem na elektronový přenos 3,0 × 109, 1,1 × 109 a 1,8 × 108 L • mol-1 • s. 1. Výsledky výpočtů Gibbsovy volné energie (AG) zároveň ukazují, že excitovaný tripletový stav 2-methylindolu je termodynamicky proveditelný reakcí tryptofanu, tyrosinu a fenylalaninu na elektron.