Aplikace PNVCL v biomedicínských materiálech

- Jul 20, 2019-

Kopolymery vinyl kaprolaktamu (VC) a n-isopropylakrylamidu (MPVM), nn-propyl akrylamidu (NNPAM) mají nízkou kritickou teplotu roztoku (LCST), ve vodě rozpustné a nelepivé vlastnosti, nový typ kapalného embolizačního materiálu pro ošetření endovaskulární embolizace mozkové arteriovenózní malformace (AVM), lze použít pro další experimenty na zvířatech


Poly-n-vinylcaprolaktam lze použít v chromatografii s náhradou proměnné teploty. Tzv. Substituční chromatografie s proměnnou teplotou má zavést polymer do chromatografické separace proteinů za vzniku nového typu chromatografie závislé na teplotě. Malé změny vnějších podmínek mohou způsobit pouze změny v molekulární struktuře polymeru; od hydrofilní, volně stočené struktury k hydrofobnější, pevně kulovité struktuře nebo naopak.


Tuto vlastnost lze použít k regulaci interakce mezi molekulami polymeru a chromatografickými médii. Poly n-vinylkaprolaktam má kritickou teplotu fázového přechodu asi 35 ° C, která se může vázat na Cibacron Blue (barvivo).