Jak se trh s oxidem titaničitým v Číně dostane z dilematu

- Feb 04, 2019-

Každý průmysl má přežití nejschopnějšího, přežití nejvhodnějšího odvětví je nutností pro každý průmysl a průmysl oxidu titaničitého není výjimkou. Tato vlna domácího trhu s oxidem titaničitým je chaotická, práh vstupu do průmyslu je nízký a nadměrná kapacita je prominentní.

Spotřebitelé mají tyto zkušenosti: když nakupují v sortimentu komoditních trhů, zjistili, že existuje mnoho různých druhů výrobků. Mají různé značky a různé značky, ale balení, cena, kvalita, funkce atd. Jsou podobné. Spotřebitelé mají v této době pocit, že nemají na výběr. V případě kvality a ceny, jakmile se objeví podobný produkt s jedinečnou osobností, spotřebitelé mají tendenci mít své oči jasné a zamknout svou touhu koupit. To je zmatek ohledně nákupních možností, které homogenizované zboží dává spotřebitelům.

Ve skutečnosti je homogenizace na našem domácím komoditním trhu běžným jevem a je to živý odraz nízké technické pevnosti, těžké imitace a nízké úrovně redundantní konstrukce našich výrobních podniků. Naše odvětví výroby oxidu titaničitého mělo samozřejmě vždy vážné problémy s homogenizací, ale během předchozího období stabilizace ekonomiky nepřitahovalo pozornost lidí. V současné těžké ekonomické situaci, vážné nevýhody a trh homogenizace průmyslu oxidu titaničitého. Negativní účinky jsou rychle zvýrazněny. Průmysl oxidu titaničitého se dlouhodobě nachází v situaci „nízkého přebytku, melee; nedostatek, pád “. V posledních letech, různé podniky v průmyslu titanu bílé začaly věnovat pozornost optimalizaci a modernizaci struktury výrobků. Některé klíčové podniky dosáhly určitého pokroku v diverzifikaci struktury výrobků a značně se zlepšila i kvalita výrobků, ale problém homogenizace se zásadně nezměnil. Ve stejné době, stabilita domácího produktu oxidu titaničitého byla sužována různými výrobci, což také výrazně oslabilo konkurenceschopnost domácího oxidu titaničitého na trhu. Je zřejmé, že naše podniky s oxidem titaničitým se mohou vydat na cestu zdravého vývoje pouze tím, že se zbaví blátivé konkurence homogenizace. Jak se tedy naše společnosti vyrábějící oxid titaničitý dostanou z homogenizace? To je to, na čem je znepokojen domácí průmysl oxidu titaničitého.

Výrobci domácího oxidu titaničitého ve velkém měřítku mohou být znevýhodněni z hlediska cenové konkurence ve srovnání s domácími obdobnými podniky, ale pokud budou dobře využívat své vlastní vybavení a technické výhody, budou plně rozvíjet a vyrábět vysoce hodnotné výrobky s vysokou hodnotou. produkty, které nahrazují dovoz. Tím, že se pustí do průmyslové výrobní cesty, bude schopna vyhnout se okraji konkurence v oblasti homogenizace a dostat se z nebývale nízkého provozu oxidu titaničitého.

Pokud jde o cestu ven z homogenizace oxidu titaničitého, někteří senioři v titanové bílé průmyslu se domnívají, že vývoj průmyslu oxidu titaničitého v Číně vstoupil do éry konkurence značky ze soutěže o výrobky. Pouze konkurence značky může dokončit změnu z homogenizace konkurence výrobků na diferencovanou konkurenci značek. Pouze soutěž značky může skutečně uspokojit individuální potřeby spotřebitelů. Ve značkovém řízení oxidu titaničitého formujte kulturní konotaci tak, aby splňovala duchovní potřeby zákazníků. Bude stále důležitější. Současně se při řízení značky oxidu titaničitého vyžaduje přesné umístění značky a formování osobnosti značky. Proto musí být cílové umístění značky oxidu titaničitého zacíleno pomocí konkrétního image značky pro přilákání konkrétních cílových skupin. Na současném trhu s oxidem titaničitým se značka stala důležitou marketingovou prodejnou. Pro zákazníky může značka oxidu titaničitého výrazně snížit náklady na výběr pro spotřebitele, snížit riziko spotřebitelských nákupů a přinést spotřebitelům vyšší užitek, jako je osobní emoční kredit. Pro výrobce oxidu titaničitého může značka oxidu titaničitého přinést společnosti udržitelné a stabilní přínosy a podporovat udržitelný rozvoj.

V současné době trh s oxidem titaničitým vstoupil do fáze segmentace zákazníků. Existuje mnoho následných uživatelů oxidu titaničitého, které mají odlišné požadavky na kvalitu a typ oxidu titaničitého. Jedná se o výrobu obecných titanových bílých výrobků nebo speciálních titanových bílých výrobků podle struktury trhu. soubor. Vzhledem k tomu, že konkurence značky je připravena jít, značkový servis se stane důležitým faktorem podporujícím značku oxidu titaničitého. Po pečlivém výzkumu trhu by operátoři oxidu titaničitého měli přizpůsobit vlastnosti produktů a služeb oxidu titaničitého cílovým zákazníkům. Obsluha operátora oxidu titaničitého může splnit pouze individuální požadavky spotřebitele a může dokončit diferencovanou konverzi konkurence z homogenizace produktu oxidu titaničitého na značku.

Souhrnně řečeno, domácí podniky vyrábějící oxid titaničitý by měly urychlit technologické inovace a zlepšit kvalitu výrobků z oxidu titaničitého. Zároveň urychlit výstavbu značek a považovat soutěž značky za hnací sílu dlouhodobého rozvoje. Provozovatel oxidu titaničitého by měl navíc poskytovat cílené a cílené personalizované služby podle individuálních požadavků zákazníků tak, aby splňovaly požadavky speciálních průmyslových odvětví, takže když nový model fungování trhu tvoří klima jako celek, naše titanová bílá. postupně z homogenizace.