Chlormezanon

- Mar 25, 2019-

Název produktu: Chlormezanon


CAS: 80-77-3


CBNumber: CB8355331


Molekulový vzorec: C11H12CINO3S


Molekulová hmotnost: 273,74


Teplota tání: 114 ° C


Hustota: 1.2205odhad


Index lomu: odhad 1,6300


Podmínky skladování: skladujte při teplotě místnosti


Chemické vlastnosti:

Bílý krystalický prášek, bod tání, rozpustný ve vodě nebo ethanolu, rozpustný v acetonu, chloroformu, nerozpustný v benzenu. Mírně páchnoucí. Rozkládá se při zahřátí v minerální kyselině nebo na bázi.


Použití:

Používá se jako slabý sedativ, má účinky sedace, stability a centrální svalové relaxace. Může být také použit pro duševní stres, chronickou únavu, úzkost, neklid a suchost způsobené určitými chorobami. V důsledku svalové relaxace mohou být analgetika použita pro reflux kyseliny, ztuhlost krku, bolesti kostí, bolesti páteře a končetin a bolesti revmatoidních kloubů.


Výrobní metoda:

Získává se kondenzací chlorbenzaldehydu s roztokem methylaminu, cyklizací kyseliny 3-merkaptopropionové CAS 107-96-0 a oxidací roztoku manganistanu draselného.