Kopolymer N-vinylkaprolaktamu a vinylimidazolu

- Apr 16, 2019-

Srážková polymerace PNVCL může být použita jak v n-hexanu, tak v cyklohexanu. Syntéza kopolymeru n-vinylkaprolaktamu a vinylimidazolu však nemůže používat n-hexan nebo cyklohexan, protože n-vinylkaprolaktam (1-NVI) je nerozpustný. N-hexan nebo cyklohexan, je obtížné dosáhnout precipitační polymerace jedním rozpouštědlem.


1-NVI je rozpustný pouze v toluenu. Zařízení na výrobu n-vinylkaprolaktamu je považováno za dosažení precipitační polymerace za použití směsného rozpouštědla n-hexanu a toluenu. Pozorované jevy reakce byly také v podstatě stejné a oba vykazovaly na jednom konci reakce zákal. V průběhu času se získá více a více precipitátů a nakonec se získá bílý prášek a výtěžek je vyšší než 95%.


NVCL