Jaký je rozdíl mezi molekulárními síty a vysoušedly?

- Mar 29, 2019-

Je dobře známo, že jak molekulová síta, tak vysoušedla mají funkci suché adsorpce. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma produkty?


Molekulární síto: Přírodní nebo syntetická chemická látka se strukturou sítě. Molekulární síta jsou krystalické křemičitany nebo aluminosilikáty, které jsou spojeny křemíkovým oxytetraedronem nebo aluminoxytetraedronem přes kyslíkový můstek za vzniku velikosti pórů a dutinového systému molekulové velikosti (obvykle 0,3 až 2,0 nm). Má vlastnosti molekul prosévání.


Vysoušedlo: Vysoušedlo se také nazývá sání. Používá se pro ochranu proti vlhkosti a plísni. Působí jako sušící činidlo. Jedná se o fyzikálně adsorpční vysoušedlo a chemický adsorpční desikant podle různých adsorpčních metod a reakčních produktů.


Vysoušedlo molekulového síta: Vysoušedlo, které je uměle syntetizováno a má silnou adsorpci na molekuly vody. Velikost pórů molekulárního síta je řízena rozdílem v technologii zpracování. Kromě adsorpce vodní páry může také adsorbovat jiné plyny. Při vysokých teplotách nad 230 ° C jsou molekuly vody dobře umístěny.


Pokud jde o rozdíl mezi molekulárními síty a vysoušedly, bylo v textu uvedeno podrobné vysvětlení. V budoucnu musí každý nejprve porozumět znalostem produktů, aby lépe využíval produkty!