Jak si vybrat model číslo molekulární síto

- May 09, 2019-


molecular sieveExistuje mnoho typů molekulárních sít, která jsou klasifikována podle jejich použití. Jedná se především o 3A molekulární síto pro izolační sklo, 4A molekulární síto pro zařízení pro separaci vzduchu, 5A molekulární síto pro průmyslovou výrobu kyslíku, 13X molekulární síto pro kryogenní chlazení, uhlíkové molekulární síto pro generátor dusíku a molekulární síto pro chlazení.

Suroviny používané každým výrobcem jsou odlišné a používané výrobní postupy jsou také odlišné, takže kvalita vyráběných výrobků se bude lišit. I když dva výrobci používají stejné suroviny, výkon se liší v závislosti na geografickém prostředí a přírodních podmínkách. Rozdíly ve výrobních procesech různých výrobců způsobují rozdíly ve výkonnosti jednotlivých výrobců. Správný výběr typu molekulového síta při úpravě vody je důležitým krokem v procesu adsorpce.

Aplikace 4A molekulárních sít a jiných použití ve vzduchových separačních zařízeních je podstatně vyšší. Je nutné mít silnou pevnost a adsorpční kapacitu, aby se zabránilo výskytu pulverizace a lomu v adsorpční věži. Je-li požadována příliš nízká teplota, musí být nahrazena 13X molekulovým sítem. Účinek použití aktivovaného kuličkového desikantu oxidu hlinitého v sušičce je lepší.