Úvod 3-merkaptooctové kyseliny

- Jan 03, 2019-

Bezbarvá nebo světle žlutá průhledná kapalina. Bod tání 16,8 ° C, bod varu 114-115,5 ° C (1,73 kPa), 85-86 ° C (0,4 kPa), relativní hustota 1,2199 (20/4 ° C), index lomu 1,4921, bod vzplanutí 93 ° C. Kyselina 3-merkaptooctová může být smíchána s vodou, alkoholem a etherem.