Úvod Acetyl aminů

- Jan 03, 2019-

Acetyl amine alias paracetamol, molekulový vzorec je CH3CONH2, acetyl amine chemickou syntézou proces je hlavně kyseliny octové a amoniaku dehydrataci, může být také čistý, anhydrid kyseliny octové nebo ethyl-acetát a amoniaku akce. Sloučeniny produkované substituce hydroxylové skupiny v kyselině octové. Sumární vzorec CH3CONH2. Bezbarvé krystaly. Bod tání, bod 82,3 ℃, bod varu 221.2 ℃, relativní hustota 0.9986 (teplotě 4 ° 85/c). Rozpustný ve vodě a ethanolu. Mimořádně čisté acetyl amine nemá žádný zápach, komoditní acetyl má zápach, který je způsoben přítomností malého množství nečistot. Má obecné vlastnosti amid.