Úvod ke sloučeninám

- Jan 03, 2019-

Čistý objekt sestávající ze dvou nebo více prvků (odlišných od monomeru). Sloučeniny mají určité vlastnosti, které se liší od prvků nebo iontů, které obsahují, stejně jako od jiných sloučenin a obvykle mají určité složení.