Úvod etanol Amin

- Jan 03, 2019-

2hydroxylu ethylamin, alias etanol Amin, je bezbarvá kapalina, při pokojové teplotě pro bezbarvé transparentní viskózní kapalina, vlhkosti absorpční a amoniaku pach. Rozpustnost a vody prolnutí, slabě rozpustný v benzenu a vody, methanolu, ethanol, aceton a další smíšené rozpustnost, mírně rozpustný v éteru a tetrachlormethanu.