Úvod do molekulárního síta

- Jan 03, 2019-

Molekulární síto je materiál obsahující přesné a jediné drobné otvory, které lze použít k adsorbování plynů nebo kapalin. Molekuly, které jsou dostatečně malé, mohou být adsorbovány přes otvor, zatímco větší molekuly nemohou. Na rozdíl od normálního síta pracuje na molekulární úrovni. Například molekula vody je dostatečně malá, aby prošla molekulou, která je o něco větší než je. Molekulová síta se proto často používá jako vysoušecí látka. Molekulární síto absorbuje vodu až do 22% své vlastní hmotnosti. Molekulová síta se často používá v ropném průmyslu, zejména pro čištění plynů. Například silikon může být použit k adsorbování koroze rtuti v zemním plynu na hliníkové trubky a další zkapalňovací zařízení.