Úvod do syntézy N-vinylkaprolaktamu

- Mar 02, 2019-

Následuje popis syntézy n-vinylkaprolaktamu jako acetylenu:


1. Způsob dehydratace alkoholů

R-butyrolakton a ethanolamin se vloží do autoklávu, přidají se voda a dusík a nechá se reagovat při teplotě 260 ° C a tlaku 30 MPa, čímž se získá p-hydrokarbylpyrrolidon a potom se katalyticky dehydratuje za získání vinylpyrrolidonu. Způsob má vysoký výtěžek a n-vinylkaprolaktamový produkt má vysokou čistotu a byl industrializován v zahraničí.

Způsob má výhody menšího odpadu, dobré selektivity a snadné regenerace katalyzátoru a je ideální syntetickou metodou. Technické potíže spočívají ve výběru a výrobě vysoce účinných katalyzátorů.


2. Výměna etheru a transesterifikace

Vinylovaný surový materiál se podrobí etherové výměně s butylvinyletherem nebo transesterifikuje vinylacetátem, čímž se získá vinylpyrrolidon. Výtěžek n-vinylkaprolaktamu je relativně vysoký a reakční podmínky jsou mírné, ale separační a purifikační proces produktu je komplikovaný a vznikají vedlejší produkty, butanol a kyselina octová, a náklady na industrializaci jsou vysoké, vhodné pouze pro teoretický výzkum.


Výše uvedené dva způsoby jsou přehledem obsahu metody syntézy n-vinylkaprolaktamu bez acetylenu.