Úvod do meziproduktů

- Jan 03, 2019-

Meziprodukty označovat polotovary, které jsou výrobky, které produkují střední určitého výrobku, jako je výroba výrobků, které mohou být vyrobeny z meziproduktů a ušetřit náklady. Meziprodukty se skládají z prstencovité sloučenin, jako jsou benzen, naftalen, Antracen a tak dále sulfonací, alkalické tavení, nitrifikace, redukce a jiné reakce. Například benzen tím nitrifikace do nitrobenzen a pak snížit na anilin, anilin mohou být chemicky zpracovány do barviva, léčiva, urychlovače vulkanizace a tak dále. Nitrobenzen a anilin jsou meziprodukty.