Aplikace kyseliny 3-merkaptopropionové v aditivech polykarboxylových kyselin

- May 17, 2019-

V současné době jsou cizí polykarboxylové kyselinové přísady stále převážně polyesterového typu. Hlavním vývojem polykarboxylátových reduktorů vody v Japonsku v posledních letech je nutnost použití všech příměsí a redukčních přísad do betonu. Japonská společnost stavebních inženýrů navrhla nové specifikace. Každý stupeň betonu představuje indikátor pro kontrolu smrštění betonu.

Trendem vývoje polykarboxylových kyselin je nízká dávka, vysoká účinnost a multifunkčnost. Může se přizpůsobit cementu a příměsím s mnoha různými složkami a může odolávat adsorpci nadměrného síranu ve vysokém obsahu písku a cementu.

Dříve používaný prostředek na přenos řetězce thioglykolová kyselina, díky snadné polymeraci během skladování, podle autoritativních údajů, 3 měsíce polymerizovatelného selhání 10%, takže trh se začal obrátit na kyselinu merkaptopropionovou, toto činidlo pro přenos řetězce může být relativně stabilní po dlouhou dobu, 3 měsíce od polymerace je pouze asi 1%.

Ve srovnání s kyselinou thioglykolovou existuje jasná výhoda při aplikaci kyseliny 3-merkaptopropionové, což je důvod, proč je kyselina 3-merkaptopropionová v současnosti široce používána výrobci polykarboxylátových přísad.