Způsob přípravy kyseliny 3-merkaptopropionové

- Apr 08, 2019-

1. Způsob přípravy kyseliny 3-merkaptopropionové, vyznačující se tím, že zahrnuje smíchání vodného roztoku hydroxidu sodného, hydrosulfidu sodného a polysulfidu sodného jako katalyzátoru a potom po kapkách při teplotě 20-70 ° C po kapkách akrylonitrilu za vzniku množství meziproduktů. Směsný roztok se potom okyselí přidáním kyseliny chlorovodíkové a potom se přidá práškový zinek k redukci, čímž se získá roztok obsahující kyselinu 3-merkaptopropionovou; vybraná surovina hydrosulfid sodný je levná, což může snížit výrobní náklady; plynný sirovodík generovaný po přidání kyseliny chlorovodíkové Může být recyklován a znovu použit jako hydrid sodný jako surovina, což může dále snížit výrobní náklady; a konečnou odpadní kapalinou je především přebytek kyseliny chlorovodíkové a chloridu amonného, který je vhodný pro čištění odpadních vod.