Aplikace N-vinylcaprolaktamu v biomedicínských materiálech

- Oct 28, 2019-

Výrobci N-vinyl kaprolaktamu chápou, že kopolymery syntetizované z vinyl kaprolaktamu (VC) a N-isopropylakrylamidu (MPVN) a Nn-propyl akrylamidu (NNPAM) mají nízkou kritickou teplotu roztoku (LCST) a jsou rozpustné ve vodě. Sexuální a nelepivé vlastnosti, nový typ tekutého embolizačního materiálu pro endovaskulární embolizaci mozkové arteriovenózní malformace (AVM), který lze použít pro další experimenty na zvířatech.

Poly N-vinyl-e-kaprolaktam lze použít v chromatografii s náhradou proměnné teploty. Tzv. Chromatografie s náhradou proměnné teploty je chromatografická separace zavedení inteligentních polymerů do proteinů, což má za následek nový typ teplotně závislé chromatografie. Malé změny vnějších podmínek mohou změnit molekulární strukturu inteligentních polymerů:

Od hydrofilní, volně zvlněné struktury k hydrofobnější, pevně kulovité struktuře nebo naopak.

Tuto vlastnost lze použít k regulaci interakce mezi molekulami polymeru a chromatografickými médii. Poly n-vinylcaprolaktam má kritickou teplotu fázového přechodu kolem 35 stupňů Celsia a může být kombinován s Cibarcron Blue (barvivovým ligandem). Vědci použili tuto polymerem modifikovanou modrou sefarózu k čištění laktátdehydrogenázy ve vepřovém.