Příprava a bezpečnost 2-Methylanthrachinonu

- Mar 02, 2019-

[Způsob přípravy] Toluen a bezvodý chlorid hlinitý se zahřívají, teplota se reguluje na 45 až 50 ° C, za vnějšího chlazení se přidá anhydrid kyseliny ftalové a směs se zahřívá, dokud není reakce dokončena. Reakční směs byla nalita do 10% vodného roztoku kyseliny sírové a suspenze obsahující produkt byla promyta vodou, oddělena a oddělena. Vrstva rozpouštědla obsahující produkt se smísí s 5% roztokem uhličitanu sodného, filtruje se, promyje se a suší se, čímž se získá kyselina 2-p-toluobenzoová, která se potom uzavře dýmavou kyselinou sírovou při teplotě 115 ° C po dobu 1 hodiny a produkt se nechá reagovat. nalije se do studené vody, přefiltruje, promyje a vysuší.


[Bezpečnost] Nízká toxicita. Může vyvolat alergický ekzém, rýmu, bronchiální astma. Výrobní zařízení by mělo být utěsněno, dílna by měla být dobře větraná a obsluha by měla používat ochranné pomůcky. Je balen v plastovém sáčku s tkaným pytlem nebo železným bubnem a skladován na chladném, suchém a větraném místě. Chraňte před ohněm a teplem. Skladujte a přepravujte podle obecných předpisů pro toxické chemikálie.