Výzkumný stav přípravy kapalné fáze N-vinylkaprolaktamu

- May 01, 2019-

Způsob přípravy n-vinylkaprolaktamu se provádí destilací a reakcí laktamu s vodným roztokem hydroxidu alkalického kovu a následnou reakcí s acetylenem, tj. Vodným roztokem hydroxidu alkalického kovu z laktamu na specifickou hmotnost 0,1. Při teplotě 250 ° C je doba zdržení 0,1 až 0,5 h, která se koncentruje destilací a pak se nechá reagovat s acetylenem při 60 až 250 ° C a za vzniku 0,1 až 10 kPa.

V případě silného alkalického kovu jako katalyzátoru může reakce laktamu, amidu a acetylenu zabránit tvorbě stopových množství vody při tvorbě šarže za použití kovového uhličitanu sodného. Protože je obtížné kontrolovat reakční podmínky alkalických kovů, je tento způsob v n-vinylkaprolaktamu není vhodný v průmyslové oblasti.

Použitím soli alkoholu alkalického kovu, který má strukturu chránící prostor, se snadno odstraní výsledný alkohol mající strukturu stínící prostor a nezpůsobí otevření kruhu laktamu. Tento způsob má však také tu nevýhodu, že vznikají silné bazické sloučeniny. Zibo n-vinylkaprolaktam zavádí tyto katalyzátory jako zvláště drahé a výsledný alkohol je stále přítomen v destilátu laktamu, takže musí být oddělen a odstraněn.