Jednoduchá syntéza N-ethylacetamidu

- Dec 11, 2019-

N-ethylacetamid je důležitým chemickým meziproduktem. Široce se používá v medicíně, pesticidech a dalších oborech. Může být také použit v organické syntéze jako ztužovadlo, povrchově aktivní látka a rozpouštědlo.

Ethylacetamid N2 byl syntetizován za použití složení AI2O3 a Si02 jako katalyzátoru a ethylacetátu a ethylaminu jako surovin. Metody Účinky reakční teploty, reakční doby a katalyzátoru na reakci byly optimalizovány. Optimální podmínky byly Al2O3 a Si02 (87:13) katalyzované vodní lázní při 40 ° C po dobu 24 hodin a ponechány stát při teplotě místnosti po dobu 48 hodin.

Výsledky Výtěžek produktu byl 61,62%, čistota produktu byla 99,2% (metoda HPLC normalizace) a struktura produktu byla charakterizována1HNMR.

Závěr Vylepšený postup je jednoduchý a proveditelný, vhodný pro jednoduchou syntézu v laboratoři.