Povrchově aktivní látka

- Mar 19, 2019-

Povrchově aktivním činidlem se rozumí látka, která se přidává v malém množství, což způsobuje významnou změnu stavu rozhraní systému roztoku. Má pevnou hydrofilní lipofilní skupinu a může být vyrovnán na povrchu roztoku. Molekulární struktura povrchově aktivního činidla je amfifilní: jeden konec je hydrofilní skupina a druhý konec je hydrofobní skupina; hydrofilní skupinou je často polární skupina, jako je karboxylová kyselina, sulfonová kyselina, kyselina sírová, aminoskupina nebo aminoskupina. Sůl, hydroxylová skupina, amidová skupina, etherová vazba a podobně mohou také sloužit jako polární hydrofilní skupina; a hydrofobní skupinou je často nepolární uhlovodíkový řetězec, jako je uhlovodíkový řetězec s 8 nebo více atomy uhlíku. Povrchově aktivní látky jsou klasifikovány jako iontové povrchově aktivní látky (včetně kationtových povrchově aktivních látek a aniontových povrchově aktivních látek), neiontových povrchově aktivních látek, amfoterních povrchově aktivních látek, komplexních povrchově aktivních látek, dalších povrchově aktivních látek a podobně. N-Ethylacetamid NEA CAS 625-50-3 je hlavním materiálem Surfactantu.