Způsob syntézy dimethyl-2,2-dimethylmalonátu

- Mar 23, 2019-

Nízkorozpočtový způsob syntézy dimethyl-2,2-dimethylmalonátu. Tento proces je dvoustupňovou reakcí. Za prvé se použije 2,2-dimethyl-l, 3-propandiol jako výchozí materiál pro jeho oxidaci. Surovým produktem byla kyselina 2,2-dimethylmalonová a rekrystalizací se získala čistá kyselina 2,2-dimethylmalonová. Pak se za použití Lewisovy kyseliny jako katalyzátoru esterifikuje 2,2-dimethylmalonová kyselina methanolem a alkan je činidlo nesoucí vodu. Po dokončení reakce se rozpouštědlo oddestiluje a produkt se promyje vodou, suší se a destiluje za sníženého tlaku. Podrobnější postup naleznete v pokynech. Vynález má vlastnosti, že způsob je šetrný k životnímu prostředí a náklady na suroviny jsou značně sníženy.