Způsob syntézy dimethyl-2,2-dimethylmalonátu

- Mar 27, 2019-

Dimethyl 2,2-dimethylmalonát je široce používaná organická sloučenina. Běžně se používá při syntéze meziproduktů farmaceutických piperidových kyselin a meziproduktů parfémů, meziproduktů pesticidů.


Stávajícími syntetickými metodami jsou především methylace dimethyl malonátu, halogenace a okyselení.


Metylační surovina použitá v methylačním způsobu je dimethylkarbonát nebo dimethylsulfát, katalyzovaná methoxidem sodným, reakční doba je dlouhá, výtěžek je nízký, náklady jsou vysoké a dimethylsulfát je vysoce toxický.


Halogenační metoda používá methyljodid jako methylační reaktant a methoxid sodný katalyzuje vysoký výtěžek, ale náklady jsou také vysoké.


Metoda okyselení je metodou nejnižších nákladů. Nejprve se 2,2-dimethyl-l, 3-propandiol oxiduje na 2,2-dimethylmalonovou kyselinu za použití oxidačního činidla, jako je HN03 nebo KMn04, a potom se kyselina 2,2-di-methylmalonová esterifikuje methanolem. První krok reakčního procesu je vysoce znečišťující, s mnoha vedlejšími reakcemi a komplikovaným následným zpracováním.