Porovnání výkonnosti a vývojový trend nových doplňkových látek

- Apr 29, 2019-

Mikroekologické přípravky, enzymatické přípravky a přírodní rostlinné extrakty jsou v současné době nejslibnější nové doplňkové látky, ale proces přípravy je třeba ještě zdokonalit, je třeba sjednotit normy kvality, doplňkové látky v krmivech a fyziologii zvířat, mikroekonomii střev, imunitní funkce Je třeba posílit výzkum účinků těchto faktorů a jejich mechanismů. Je nevyhnutelným trendem pro vývoj doplňkových látek, aby bylo možné plně využívat nízkorozpočtové, levné a rozsáhlé zdroje krmiv, které lidé nemohou přímo využívat, a zavést moderní biotechnologickou transformaci a rozsáhlou přípravu nových bio-zdrojů. doplňkové látky s technickým obsahem.


Přísady do krmiv se dělí na nutriční přísady a nenulové přísady. Jejich základní funkcí je zachování zdraví zvířat, podpora růstu zvířat a zlepšení různých vlastností zvířat. Za účelem dosažení hospodářských výnosů byla v minulosti nadměrně zdůrazněna úloha doplňkových látek v krmivech při podpoře růstu zvířat, přičemž byly ignorovány dlouhodobá rizika, jako jsou rezidua léčiv a rezistence vůči patogenům způsobené živočišnými produkty. Zákaz používání hormonů a antibiotik jako doplňkových látek v krmivech v EU, USA a dalších regionech a zemích, zejména proto, že vstup Číny do WTO zvýšil tlak na bezpečnost potravin a ochranu životního prostředí, rozvoj nových bezpečných krmiv zvýšená pozornost. Nová krmná přísada nově vyvinutá O-fosforylethanolaminem. Bezpečné doplňkové látky v krmivech by neměly mít žádné zbytky léčiv v procesu živočišné výroby, žádné toxické vedlejší účinky, žádné poškození živočišné výroby a živočišné produkty jsou pro lidské zdraví neškodné; živočišného odpadu neznečišťuje životní prostředí. Mezi nové přísady do krmiv, které byly vyvinuty a vyvíjeny, patří zejména mikroekologické přípravky, enzymové přípravky, cukry s nízkou molekulovou hmotností a čínské bylinné přípravky. Aby bylo možné tyto nové přísady racionálně rozvíjet a uplatňovat, je nezbytné provést srovnávací analýzu jejich vyhlídek vývoje a praktických aplikačních účinků.